Als u het niet eens bent met Wonen Zuid


Informatie over de Klachtencommissie Wonen Zuid

Als huurder of woningzoekende kunt u met veel vragen en problemen terecht bij de medewerkers van Wonen Zuid. Samen met u gaan de medewerkers van Wonen Zuid op zoek naar een passende oplossing voor de klacht of een antwoord op uw vraag. Toch is het ondanks goede bedoelingen best mogelijk dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw verzoek, vraag of klacht. Dat lossen we het liefst zo snel mogelijk op. Zodat u als huurder niet met een ontevreden gevoel blijft zitten of zich niet serieus genomen voelt.

Komt u er samen met Wonen Zuid toch niet uit, of bent u ontevreden over de gekozen oplossing, dan kunt u als huurder of woningzoekende een beroep doen op de Klachtencommissie Wonen Zuid. Een onafhankelijke commissie voor alle huurders en woningzoekenden van woningcorporatie Wonen Zuid.


Vacatures
Woningcorporatie Wonen Zuid en de gezamenlijke Huurdersbelangenverenigingen HTM, St. Pietersrade en Op het Zuiden zijn voor de Klachtencommissie Wonen Zuid, in verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn, op zoek naar

Lid Klachtencommissie Wonen Zuid met een juridische achtergrond
en
Lid Klachtencommissie Wonen Zuid met een volkshuisvestelijke achtergrond

Wilt u een bijdrage leveren aan een zorgvuldige klachtenafhandeling binnen Wonen Zuid reageer dan op deze interessante sociaal maatschappelijke functies. Klik voor meer informatie over de vacatures op deze link.


Jaarverslag
De klachtencommissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden. Dit gebeurt in de vorm van een jaarverslag.